NUTTIGE LINKS OP HET INTERNET

 

Openbare diensten

Federale Overheid
Vlaamse Overheid
Ministerie van Justitie
Onroerende voorheffing
Stad Tongeren
 
Internationale organisaties La Chambre Nationale des Huissiers de Justice (France)
Koninklijke Beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders (NL)
Nationale organistaties Nationale Kamer der Gerechtsdeurwaarders (BE)